gxseries collection
South Korea 1987 5 won.
South Korea 1987 5 won.
Asia
Korea - South
1987