Dok collection
China, 5 jiao 1995.
China, 5 jiao 1995.
Asia
China
1995