Search resultsSearch:
Country: Peru
Region: South America


[Search again]

Sort By: [ID] [Year] [Date Added] [Popularity]

ObverseReverseDescriptionYearCountry
Peru 1 sol. 1978 1978 Peru
KM-218.2, 1931 Peru sol; silver, reeded edge; average uncirculated coin, second scarcest date... 1931 Peru
Peru 1 sol. 2017 2017 Peru
Peru 50 centimos. 2016 2016 Peru
Peru 20 centimos. 2017 2017 Peru
Peru 10 centimos. 2017 2017 Peru
Peru 5 centimos. 2017 2017 Peru
Peru 10 Soles de Oro 1981 1981 Peru
Peru ½ Sol de Oro 1942 1942 Peru
KM-262, 1974 Peru 200 soles de oro; silver, reeded edge; lightly toned uncirculated, 5 year... 1974 Peru
Peru 20 Centavos 1950 1950 Peru
Peru 1 Sol 1889TF (25.00 g / .900 Ag) (I clean the coin) 1889 Peru
Peru ½ Sol 1935LIMA-AP (12.50 g / .500 Ag) 1935 Peru
Peru ½ Dinero(5 Centavos) 1910 (1.25 g / .900 Ag) 1910 Peru
Peru 50 Centimos 2013 2013 Peru
Peru, 1773 2 Reales, Obverse scratches, KM#76. 1773 Peru
Peru, 1 sol, 2016, Arco Parabólico de Tacna, 1959. 2016 Peru
KM-227, 1950 Peru centavo (un centavo); zinc, plain edge; nice uncirculated, light toning is... 1950 Peru
Peru 2 Centavos 1943-thin 1943 Peru
Peru, 2 soles, bi-metallic. 2016 Peru
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>