Akdeveli collection
Bulgaria 50 Leva 1930
Bulgaria 50 Leva 1930
Europe
Bulgaria
1930