Akdeveli collection
Australia 1 Penny 1958
Australia 1 Penny 1958
Australia, Oceania
Australia
1958