Akdeveli collection
CCCP 2 Kopeyki 1938
CCCP 2 Kopeyki 1938
Europe
Russia
1938