vajaho collection
USA, 1/4 dollar, 2008, Cu-Ni, 24.26mm, 5.67g, MM: P, G. Washington, Hawaii - 1959, Ua Mau ke ba okaaina i ka pono.
USA, 1/4 dollar, 2008, Cu-Ni, 24.26mm, 5.67g, MM: P, G. Washington, Hawaii - 1959, Ua Mau ke ba okaaina i ka pono.
North America
USA
2008