alexbq2 collection
AE Poushka (1/4 kopeck) 1705
AE Poushka (1/4 kopeck) 1705
Europe
Russia
1705