alexbq2 collection
AE Polushka (1/4 kopeck) 1707
AE Polushka (1/4 kopeck) 1707
Europe
Russia
1707