alexbq2 collection
AE Polushka (1/4 kopeck) 1735
AE Polushka (1/4 kopeck) 1735
Europe
Russia
1735