Akdeveli collection
Austria 1 Kreuzer 1816G
Austria 1 Kreuzer 1816G
Europe
Austria
1816