alexbq2 collection
AE Siberian Polushka (1/4 kopeck) 1768 KM
AE Siberian Polushka (1/4 kopeck) 1768 KM
Europe
Russia
1768