ASEdwards collection
100 South Korean Won
100 South Korean Won
Asia
Korea - South
1994