ASEdwards collection
Australia, 10
Australia, 10
Australia, Oceania
Australia
1971