Tane collection
50 Kopecks 1993
50 Kopecks 1993
Asia
Azerbaijan
1993