damiano collection
Death of Wellington - White metal - Mm. 58
Death of Wellington - White metal - Mm. 58
Europe
Exonumia Europe
1852