ben_al collection
1917 5 stotinki
1917 5 stotinki
Europe
Bulgaria
1917