henry12 collection
5 stotinki.
1913
5 stotinki. 1913
Europe
Bulgaria
1913